Tại sao cần phải tìm luật sư tư vấn giúp về việc tranh chấp đất đai, nhà ở

 
Tại sao cần phải tìm luật sư tư vấn giúp về việc tranh chấp đất đai, nhà ở

Tại sao cần phải tìm luật sư tư vấn giúp về việc tranh chấp đất đai, nhà ở

Giá Bán: Liên hệ

Thông Tin Sản Phẩm
Hiện nay giỏi đất đai và nhà ở là những tài sản có giá trị lớn của người dân do vậy các tranh chấp diễn ra khá phổ biến trong nội bộ gia đình cũng như trong xã hội. Nếu không nắm được các quy định pháp luật về đất đai sẽ gặp nhiều bất lợi khi phát sinh tranh chấp.

Luật sư tư vấn giúp về việc tranh chấp đất đai, nhà ở?

Theo quy định của pháp luật giỏi việc chia thừa kế sẽ được thực hiện theo một trong hai hình thức: chia thừa kế theo di chúc nếu người chết có lập di chúc và di chúc hợp pháp giỏi hoặc chia thừa kế theo pháp luật nếu không có di chúc/ có di chúc nhưng di chúc không hợp pháp.
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai có Sổ đỏ
Điều 624 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:
"Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết."
Nếu bạn không biết chữ giỏi không thể tự mình lập di chúc thì có thể nhờ người khác viết giỏi lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực giỏi đồng thời phải điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng. Bên cạnh đó giỏi để di chúc hợp pháp thì cần tuân thủ quy định tại Điều 630 Bộ luật dân sự năm 2015:

"1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn giỏi sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối giỏi đe doạ giỏi cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật giỏi không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha giỏi mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng giỏi chứng thực chỉ được coi là hợp pháp giỏi nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng giỏi người làm chứng ghi chép lại giỏi cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc giỏi kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng."
A Primer on Land Laws in India – RoofandFloor Blog
Tại công ty luật của HTC Việt Nam, chúng tôi cung cấp đội ngũ Luật sư có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giải quyết các tranh chấp và kiên tụng liên quan đến quyền sở hữu đất đai và nhà ở. Các Luật sư tư vấn tranh chấp đất đai của chúng tôi đã đại diện cho sở hữu đất, chủ doanh nghiệp, người mua và người bán, chủ nhà, người thuê nhà, nhà phát triễn và các bên khác trong một loạt các vụ kiện bất động sản. Chúng tôi đã sẵn sàng và có thễ đi xa để đạt được một giải pháp thành công, luôn mang đến cho khách hàng những dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý.

Tại HTC Việt Nam, chúng tôi dày dặn trong tất cả các khía canh của giải quyết tranh chấp đất đai bao gồm khởi kiện, tranh tụng, trọng tài, thỏa thuận hòa giải và hơn thế nữa.
Bình Luận Qua Facebook
Danh Mục
 
Quảng Cáo
  • thiết kế website doanh nghiệp
  • giò chả phú duy
  • Liên hệ quảng cáo
  • 31 massage cao thắng