Các điều về kiểm toán chi phí thiết bị mà bạn nên biết

 
Các điều về kiểm toán chi phí thiết bị mà bạn nên biết

Các điều về kiểm toán chi phí thiết bị mà bạn nên biết

Giá Bán: Liên hệ

Thông Tin Sản Phẩm
Các công trình xây dựng hoàn thành, các dự án xây dựng được đầu tư vốn.. cần kiểm toán quyết toán dự án xây dựng hoàn thành này để nhận được các nguồn vốn đầu tư, giải ngân còn lại...đó là điều mà bạn tìm đến dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp bạn. Bài viết này sẽ lược qua các điều cần biết về kiểm toán chi phí thiết bị.

Kiểm toán đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “Giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh” (hoặc “Giá hợp đồng theo giá điều chỉnh”)

- Căn cứ điều kiện cụ thể của hợp đồng, xác định rõ phạm vi và phương thức điều chỉnh của hợp đồng.

- Trường hợp điều chỉnh về khối lượng phải căn cứ biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện tính toán, đối chiếu danh mục, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, cấu hình của thiết bị trong bảng tính giá trị đề nghị thanh toán/quyết toán A-B với các yêu cầu, danh mục, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, cấu hình của thiết bị quy định trong hợp đồng; kết quả kiểm tra hiện trường và các tài liệu kèm theo hợp đồng để xác định khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đúng quy định.

- Trường hợp điều chỉnh về đơn giá phải căn cứ nguyên tắc điều chỉnh đơn giá ghi trong hợp đồng để xác định đơn giá quyết toán.

- Trường hợp điều chỉnh theo cơ chế chính sách của Nhà nước phải căn cứ nguyên tắc ghi trong hợp đồng và các cơ chế chính sách được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng để xác định giá trị được điều chỉnh. Đối với các gói thầu bị chậm tiến độ không điều chỉnh cho trường hợp kéo dài thời gian thực hiện so với thời gian trong hợp đồng đã ký do lỗi của nhà thầu gây ra.

- Giá trị thanh toán/quyết toán bằng khối lượng công việc hoàn thành đã được nghiệm thu đúng quy định nhân (x) với đơn giá thanh toán/quyết toán.
Kiểm toán là gì? Các công việc của kiểm toán phải làm

Kiểm toán đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “Giá hợp đồng kết hợp”

Khi thực hiện kiểm toán KTV cần xác định rõ phạm vi hoặc nội dung công việc cụ thể được áp dụng hình thức hợp đồng: trọn gói, đơn giá cố định hoặc giá điều chỉnh. Việc kiểm toán từng phần của hợp đồng, theo từng hình thức hợp đồng, tương ứng với quy định tại các điểm c.1, c.2, c.3 điểm c khoản này.
Nghề Kiểm toán
Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Asia Dragon (ADAC) là một trong các công ty kiểm toán và thẩm định giá uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm toán, thẩm định giá, tư vấn thuê, tư vấn đâu tư, mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Bạn có thê tham khảo tại website: adac.com.vn

Bình Luận Qua Facebook
Danh Mục
 
Quảng Cáo
  • giò chả phú duy
  • thiết kế website doanh nghiệp
  • Liên hệ quảng cáo
  • 31 massage cao thắng