Thủ tục nhập khẩu ghế và các loại

 
Thủ tục nhập khẩu ghế và các loại

Thủ tục nhập khẩu ghế và các loại

Giá Bán: 1,500,000đ

Thông Tin Sản Phẩm

Về chính sách nhập khẩu của ghế các loại gồm những văn bản cụ thể như sau:

  • Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013
  • Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015
  • Quyết định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018
  • Công văn 8119/TCHQ-TXNK ngày 28/12/2020

Theo những văn bản quy phạm pháp luật ở trên thì ghế có thể làm thủ tục nhập khẩu như hàng hóa thông thường khác.

Xem thêm: https://doortodoorviet.com/thu-tuc-nhap-khau-ghe-tat-ca-cac-loai/

Tư vấn liên hệ :
♦ Em Anna Nguyen (Mobil/zalo): 0353155958 (Tel: 0886288889)
♦Email: sale01@doortodoorviet.com
♦Website: www.doortodoorviet.com

Bình Luận Qua Facebook
Danh Mục
 
Quảng Cáo
  • Liên hệ quảng cáo
  • giò chả phú duy
  • thiết kế website doanh nghiệp
  • 31 massage cao thắng