Thủ tục nhập khẩu bàn các loại

 
Thủ tục nhập khẩu bàn các loại

Thủ tục nhập khẩu bàn các loại

Giá Bán: 1,500,000đ

Thông Tin Sản Phẩm

Về chính sách nhập khẩu của bàn gồm những văn bản cụ thể như sau:

  • Quyết định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018
  • Công văn 8119/TCHQ-TXNK ngày 28/12/2020
  • Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015

Theo những văn bản trên thì mặt hàng bàn được xếp vào mặt hàng thường. Nghĩa là chính sách nhập khẩu sẽ tiến hành bình thường như những mặt hàng khác.

Xem thêm: https://doortodoorviet.com/thu-tuc-nhap-khau-ban-cac-loai/

Tư vấn liên hệ :
♦ Em Anna Nguyen (Mobil/zalo): 0353155958 (Tel: 0886288889)
♦Email: sale01@doortodoorviet.com
♦Website: www.doortodoorviet.com

Bình Luận Qua Facebook
Danh Mục
 
Quảng Cáo
  • thiết kế website doanh nghiệp
  • 31 massage cao thắng
  • giò chả phú duy
  • Liên hệ quảng cáo