Chính sách nhập khẩu tấm nhựa PVC

 
Chính sách nhập khẩu tấm nhựa PVC

Chính sách nhập khẩu tấm nhựa PVC

Giá Bán: 1,200,000đ

Thông Tin Sản Phẩm

Về chính sách nhập khẩu của tấm nhựa PVC thì có những văn bản sau quy định cụ thể.

  • Quyết định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018
  • Thông tư 5851/TB-TCHQ ngày 26/06/2015
  • Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011
  • Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022

Theo những văn bản trên thì tấm nhựa PVC được xếp vào mặt hàng thường


Tư vấn liên hệ :

♦ Em Anna Nguyen (Mobil/zalo): 0353155958 (Tel: 0886288889)

♦Email: anna.nguyen@doortodoorviet.com

♦Website: www.doortodoorviet.com

Xem thêm: https://doortodoorviet.com/thu-tuc-nhap-khau-tam-nhua-pvc/
Bình Luận Qua Facebook
Danh Mục
 
Quảng Cáo
  • 31 massage cao thắng
  • giò chả phú duy
  • Liên hệ quảng cáo
  • thiết kế website doanh nghiệp