HỌC CAO ĐẲNG NGÀNH ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG ĐIỆN trường nào online

HỌC CAO ĐẲNG NGÀNH ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG ĐIỆN trường nào online

Giá Bán: 500đ

LIÊN HỆ VỚI SHOP

 
THÔNG TIN SẢN PHẨM

Hotline: 098.345.7674 / 035.345.8286 Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông, văn bằng 2 Các ngành Dược, điều dưỡng, nấu ăn, điện, Du lịch…. Thí sinh tham khảo các ngành dưới đây:


THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG
TR
ƯỜNG CAO ĐNG THÔNG BÁO TUYN SINH CAO ĐNG CHÍNH QUY

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG VÀ VĂN BNG 2 CAO ĐẲNG

I. Chương trình đào to:

1) Các ngành đào to h Cao đng:

1. D
ược
2.
Điu dưỡng
3. K
ế toán

4. Văn thư hành chính

5.  Qun tr kinh doanh
6. C
ông ngh thông tin
7.
Đin t công nghip
8.
Đin công nghip
9. K
thut chế biến món ăn
10. H
ướng dn du lch
11. Ti
ếng trung
12. Qu
n tr doanh nghip va và nh
13. Phi
ên dch tiếng Anh Du lch
14. Ti
ếng Anh thương mi
15. Ti
ếng Hàn Quc
16. Ti
ếng Nht
17. Qu
n tr khách sn
19. Qu
n tr nhà hàng

2) H Trung cp

1. K
ế toán

2. Công ngh
thông tin

3. K
thut chế biến món ăn

4.
Đin t công nghip

5.
Đin công nghip

6. K
thut cơ khí

7. D
ược s

8. Y h
c c truyn

9. R
ăng hàm mt

10. K
thut xét nghim3) H Sơ cp, ngn hn & Đào to liên tc

1. Chăm sóc s
c đp

2. Thi
ết kế to mu tóc

3. K
thut viên chăm sóc móng

4. Nghi
p v văn thư lưu tr

5. D
ch v nhà hang

6. K
ế toán doanh nghip

7. Qu
n tr mng máy tính

II. Đi tượng xét tuyn vàthi gian đào to

* Đi vi h Cao đng:

- H
c sinh tt nghip THPT hoc tương đương. Thi gian hc Cao đng là 2 năm đến 3 năm tùy tng ngành;

- H
c sinh tt nghip THCS. Thi gian hc Cao đng là 3 năm;

- T
t nghip cp bng Cao đng chính quy

* Đi vi h Trung cp:

- H
c sinh tt nghip THPT hoc tương đương. Thi gian hc trung cp là 1 năm đến 1.5 năm;

- H
c sinh tt nghip THCS. Thi gian hc trung cp là 2 năm.

* H sơ cp, ngn hn, đào to liên tc

- H
c sinh tt nghip THPT hoc tương đương. Thi gian hc trung cp là 1 năm đến 1.5 năm;

- H
c sinh tt nghip THCS. Thi gian hc trung cp là 2 năm.


III. H sơ đăng ký xét tuyn gm:

1. H
sơ Hc sinh sinh viên (có dán ảnh th, xin du xác nhn ca đa phương)

2. B
ng tt nghip photo công chng

3. B
ng đim photo công chng

4. Ch
ng minh thư công chng

5. Gi
ấy khai sinh công chứng hoặc bản sao

6. 4
nh 3×4 (ghi rõ h tên sau nh)

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Phòng tuyển sinh

Nhà trường tại hà nội

Thời gian hỗ trợ 24/7

Hotline: 0987.7484. 63; 098.775.8401

Lưu ý: Gọi điện trước khi đến nộp hồ sơ để được tư vấn và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

 
Bình Luận Qua Facebook

THÔNG TIN SHOP

 

Chú ý: CongMuaBan.vn không bán hàng trực tiếp, quý khách mua hàng xin vui lòng liên lạc với người bán.

Sản Phẩm Bán Chạy Nhất Xem Thêm