Tìm hiểu về chủ ngữ và vị ngữ

 
Tìm hiểu về chủ ngữ và vị ngữ

Tìm hiểu về chủ ngữ và vị ngữ

Giá Bán: 10đ

Thông Tin Sản Phẩm
- Chủ ngữ là thành phần chính của câu. Chủ ngữ thường nói về con người, sự vật, sự việc, hiện tượng có hoạt động...
Chủ ngữ thường trả lời cho câu hỏi: ai, con gì, cái gì....
- Cũng giống như chủ ngữ, vị ngữ là thành phần quan trọng, bắt buộc của câu để cho câu nói được hoàn chỉnh và diễn đạt ý được trọn vẹn.
Vị ngữ thường trả lời cho câu hỏi: như thế nào, làm cái gì, là gì...
Bài viết tham khảo:

Bình Luận Qua Facebook
Danh Mục
 
Quảng Cáo
  • giò chả phú duy
  • 31 massage cao thắng
  • thiết kế website doanh nghiệp
  • Liên hệ quảng cáo