Tiêu chuẩn để trở thành 1 IoT

 
Tiêu chuẩn để trở thành 1 IoT

Tiêu chuẩn để trở thành 1 IoT

Giá Bán: 1,000,000đ

Thông Tin Sản Phẩm

Cấu trúc Internet of Things

1 hệ thống IoT sẽ bao gồm 4 thành phần chính bao gồm: thiết bị (Things), trạm kết nối (Gateways), cơ sở vật chất mạng (Network and Cloud), bộ phân tích và xử lý dữ liệu (Services-creation and Solution Layers).

Một số các ứng dụng của IoT hiện nay được áp dụng rất nhiều trong các ngành nghề như IoT trong sản xuất, lĩnh vực năng lượng, Y tế, nuôi trồng thủy sản, …

Tiêu chuẩn để trở thành 1 IoT sẽ rất cao và khắt khe với các mục tiêu như sau:

Có kết nối dựa trên sự nhận diện: những thiết bị, máy móc, thiết bị thường gọi chung là “Things” phải có tên hay liên hệ IP biệt lập. Hệ thống IoT cần hỗ trợ các kết nối giữa các “Things” và kết nối được thiết lập dựa trên định danh IP của Things.

Khả năng quản lý: Hệ thống IoT khiến việc tự động mà không cần sự tham dự của con người, bởi thế chúng cần phải hỗ trợ tính năng điều hành các “Things” để đảm bảo mạng lưới hoạt động bình thường.

Khả năng bảo mật: Vì trong IoT có đầy đủ “Things” sẽ được kết nối với nhau, làm nâng cao mối nguy trong bảo mật như lộ thông tin, xác thực sai, lệch lạc dữ liệu, ... Không những thế, những “Things” trong hệ thống có thể thuộc nhiều chủ sở hữu khác nhau và chứa thông tin cá nhân của họ. Do đó, các hệ thống IoT cần bảo vệ sự riêng tư trong công đoạn truyền dữ liệu, tụ họp, lưu trữ, khai thác và xử lý.

Dịch vụ thỏa thuận: nhà cung cấp này có thể được phân phối bằng cách thức thu thập, giao tiếp và xử lý tự động những dữ liệu giữa các “Things” dựa trên những quy tắc được thiết lập bởi người vận hành hoặc tùy chỉnh bởi doamh nghiệp.

Khả năng cộng tác: Khả năng này cho phép hệ thống IoT có khả năng tương tác hỗ trợ giữa những mạng lưới và Things 1 cách dễ dàng.

Một số các ứng dụng của IoT có thể đề cập tới như IoT trong sản xuất, lĩnh vực năng lượng, Y tế, nuôi trồng thủy sản, …

 

Bình Luận Qua Facebook
Danh Mục
 
Quảng Cáo
  • thiết kế website doanh nghiệp
  • thiết kế website giá rẻ
  • Liên hệ quảng cáo