Đất nền Đầm Sen Nam Hòa Xuân

 
Đất nền Đầm Sen Nam Hòa Xuân

Đất nền Đầm Sen Nam Hòa Xuân

Giá Bán: 550,000đ

Thông Tin Sản Phẩm

Đất nền Đầm Sen Nam Hòa Xuân


Xin giấy phép xây dựng ở đâu, cần chuẩn bị những loại giấy tờ gì?. Theo Luật sư Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Luật TNHH TGS, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, giấy tờ đất đai để được cấp giấy phép xây dựng là một trong những loại giấy tờ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 53/2017/NĐ-CP, cụ thể:

(1) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) được cấp theo quy định của Luật Đất đai 1987, Luật Đất đai 1993, Luật Đất đai sửa đổi 2001, Luật Đất đai 2003.

(2) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ hồng) được cấp theo quy định của Luật Đất đai 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản 2009.

(3) Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định tại Nghị định 60/CP ngày 05/7/1994 về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị, Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 về mua bán và kinh doanh nhà ở.

(4) Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định các văn bản quy phạm pháp luật sau:

Xem thêm: https://kingreal.com/.

(5) Các Giấy chứng nhận khác về quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng qua các thời kỳ.

(6) Các loại giấy tờ đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận gồm: Các loại giấy tờ quy định tại Điều 100, Luật Đất đai 2013; Điều 18, Nghị định 43/2014/NĐ-CP và quy định tại khoản 16, Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ-CP. 

(7) Giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn và được cơ quan đăng ký đất đai xác nhận đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm về dự án đất nền đầm sen.Bình Luận Qua Facebook
Danh Mục
 
Quảng Cáo
  • thiết kế website doanh nghiệp
  • giò chả phú duy
  • 31 massage cao thắng
  • Liên hệ quảng cáo