Micro đa hướng Yamaha YVC-1000

 
Micro đa hướng Yamaha YVC-1000

Micro đa hướng Yamaha YVC-1000

Giá Bán: Liên hệ

Thông Tin Sản Phẩm
  • Yamaha YVC-1000 là một thiết bị loa/micro hội nghị USB chất lượng cao, triệt tiếng vọng (echo) tốt. Đáp ứng phòng họp hội nghị  với yêu cầu chất lượng cao.
  • Kết nối với hệ thống Video conference khác như Polycom, Cisco, Lifesite…
  • Kết nối với âm thanh hội trường đáp ứng những mô hình phòng họp hội nghị lớn.
  • Mở rộng tới 5 Micro Yamaha YVC-1000EX.*
Bình Luận Qua Facebook
Danh Mục
 
Quảng Cáo
  • Liên hệ quảng cáo
  • 31 massage cao thắng
  • thiết kế website doanh nghiệp
  • giò chả phú duy