Cách thức hoạt động của thuật toán Facebook vào năm 2021

 
Cách thức hoạt động của thuật toán Facebook vào năm 2021

Cách thức hoạt động của thuật toán Facebook vào năm 2021

Giá Bán: 44đ

Thông Tin Sản Phẩm
https://letonline.vn/cach-thuc-hoat-dong-cua-thuat-toan-facebook-vao-nam-2021/


Năm 2021, thuật toán Facebook được tạo thành từ bốn tín hiệu xếp hạng chính: lần truy cập gần đây, mức độ phổ biến, loại nội dung và mối quan hệ.
Bình Luận Qua Facebook
Danh Mục
 
Quảng Cáo
  • 31 massage cao thắng
  • thiết kế website doanh nghiệp
  • giò chả phú duy
  • Liên hệ quảng cáo