Rao Vặt: nhà đất - bất động sản - dịch vụ nhà đất

Chủ Đề Liên Quan :
 

EVN đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn iso 45001:2018

  -  

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức khóa đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn ISO 45001:2018. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại đầu cầu Hà Nội và trực tuyến đến các đơn vị thuộc EVN với 450 học viên tham gia.

Phát biểu tại buổi đào tạo, ông Triệu Việt Phương - Phó Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam cho biết: Tai nạn lao động là một trong những vấn đề lớn được quan tâm trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Ngoài việc gây thiệt hại lớn về người và kinh tế, làm tổn hại nguồn lực lao động, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp còn có thể gây ảnh hưởng tới uy tín tổ chức; làm giảm khả năng cạnh tranh của các tổ chức, doanh nghiệp.

Ngày nay, việc đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc là đòi hỏi và mong đợi ngày càng cao từ phía cơ quan quản lý, người lao động và gia đình, từ các đối tác và khách hàng của tổ chức.

Để giúp các tổ chức, doanh nghiệp nhận diện mối nguy, rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động; thực hiện các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn ngừa xảy ra rủi ro về an toàn cho người lao động, năm 2018 ISO đã công bố ISO 45001:2018. Tiêu chuẩn này đưa ra khuôn khổ cho việc quản lý rủi ro và cơ hội về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; nhằm ngăn ngừa các chấn thương và bệnh tật cho người lao động; bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần cho người lao động; cải tiến liên tục các kết quả thực hiện của tổ chức về an toàn và sức khỏe; tạo dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.

Mục tiêu của khóa học giúp các học viên trong đơn vị thuộc EVN hiểu các định nghĩa, khái niệm và yêu cầu của ISO 45001 trên quan điểm thực hành; nhận biết được những lợi ích khi triển khai một cách hiệu lực hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001; hiểu mô hình thực hiện ISO 45001 theo chu trình PDCA.

Khóa học cũng giúp các học viên có kiến thức, kỹ năng thực hành các yêu cầu của tiêu chuẩn; phân tích đánh giá những cách biệt giữa hệ thống của mình với yêu cầu của tiêu chuẩn; hiểu cách thức tích hợp hệ thống quản lý theo ISO 45001 với các hệ thống quản lý hiện hành.

Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN cho biết: Triển khai Đề án nâng cao hiệu quả quản lý công tác an toàn giai đoạn 2021-2025, EVN phối hợp với Viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018; Văn hóa an toàn EVN”. Đến nay về nội dung ISO 45001:2018, Ban chủ nhiệm đề tài đã thực hiện được rất nhiều công việc đặt ra.

Trong thời gian tới, ông Ngô Sơn Hải đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài hướng dẫn các đơn vị xây dựng hồ sơ tài liệu theo ISO 45001:2018; tổ chức đào tạo đánh giá viên nội bộ; hướng dẫn các đơn vị thực hiện đánh giá nội bộ, tổ chức họp xem xét của lãnh đạo; các đơn vị vận hành thử hệ thống quản lý, hoàn thiện hồ sơ tài liệu theo ISO 45001:2018 để xin chứng nhận ISO 45001. Các đơn vị tập trung nghiên cứu, tích cực tham gia trao đổi, thảo luận; sau khóa đào tạo, tiếp tục nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với Ban chủ nhiệm đề tài trong quá trình xây dựng ISO 45001:2018.

Xem thêm ISO 45001 tại Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Công Tiến