Tín hiệu forex (forex signal) là gì? Tín hiệu giao dịch forex

 
Tín hiệu forex (forex signal) là gì? Tín hiệu giao dịch forex

Tín hiệu forex (forex signal) là gì? Tín hiệu giao dịch forex

Giá Bán: 9,000đ

Thông Tin Sản Phẩm

Tín hiệu forex (forex signal) là gì? Tín hiệu giao dịch forex

Tín hiệu giao dịch ngoại hối, có thể nói ngắn gọn là Tín hiệu giao dịch forex , là một tập hợp các phân tích mà một nhà đầu tư sử dụng để xác định nên mua hay bán một sản phẩm nào đó tại một thời gian cụ thể. Các phân tích có thể bao gồm: loại sản phẩm để thực hiện giao dịch (tiền tệ, vàng, dầu, cổ phiếu…), mức giá vào lệnh, mức dừng lỗ (stop-loss), mức chốt lời (take-profit) và khung thời gian cụ thể.

Tín hiệu forex có thể được hình thành dựa trên các công cụ phân tích biểu đồ (áp dụng đối với nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật) hoặc các sự kiện, tin tức kinh tế, chính trị, xã hội (đối với nhà đầu tư phân tích cơ bản). Một tín hiệu forex đơn lẻ thường không mang lại hiệu quả cao, nhà đầu tư sẽ phải kết hợp nhiều tín hiệu giao dịch khác nhau để đưa ra quyết định mua, bán chính xác nhất.

Các loại tín hiệu forex

Xét về chức năng thì tín hiệu forex có thể bao gồm nhiều loại khác nhau, như

  • Tín hiệu về sự biến động của giá

  • Tín hiệu cung cấp các cơ hội mua, bán và có thể kèm theo các mức stop-loss, take-profit…

  • Tín hiệu phân tích kỹ thuật trên biểu đồ

  • Tín hiệu giao dịch tự động

Với cách phân loại như thế thì sẽ có loại Tín hiệu forex miễn phí mà các bạn chỉ cần nhìn vào các thông tin được cung cấp là có thể đưa ra ngay quyết định vào lệnh nhưng cũng có loại tín hiệu mà các bạn phải sử dụng thêm các phân tích hay tín hiệu khác thì mới xác định được cụ thể các yếu tố cần thiết để vào lệnh.


Bình Luận Qua Facebook
Danh Mục
 
Quảng Cáo
  • thiết kế website doanh nghiệp
  • giò chả phú duy
  • Liên hệ quảng cáo
  • 31 massage cao thắng