Thủ tục nhập khẩu hóa chất

 
Thủ tục nhập khẩu hóa chất

Thủ tục nhập khẩu hóa chất

Giá Bán: 10,000đ

Thông Tin Sản Phẩm
CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU

Quy trình làm thủ tục nhập khẩu hóa chất các loại hóa chất được quy định trong những văn bản pháp luật sau đâu:
 • Thông tư 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011;
 • Công văn 3958/TB-TCHQ ngày 05/05/2015;
 • Công văn 3959/TB-TCHQ ngày 05/05/2015;
 • Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017;
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018;
 • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018;
 • Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT ngày 05/04/2019.
Theo những văn bản trên thì hóa chất nhập khẩu có nhiều loại khác nhau và phải xin giấy phép cho từng loại khác nhau. Hóa chất nhập khẩu thì phải khai báo hóa chất cho Bộ Công Thương. Việc khai báo này xem như là xin giấy phép nhập khẩu cho loại hóa chất đó.

Như vậy khi nhập khẩu hóa chất cần phải xác định những vấn đề sau:
 • Hóa chất nhập khẩu có thuộc trong Phụ Lục V Nghị định số 113/2017/NĐ-CP;
 • Hóa chất nhập khẩu có thuộc vào danh mục quản lý của Bộ Y Tế hay không.
Hóa chất thuộc các bộ quản lý khác nhau sẽ có quy trình làm thủ tục nhập khẩu khác nhau.

Liên hệ em để được tư vấn và báo giá: 0923906346_Giang Logistics
Mail: sale04@doortodoorviet.com
Web: doortodoorviet.com

Xem thêm chi tiết:
 https://doortodoorviet.com/thu-tuc-nhap-khau-hoa-chat/


Bình Luận Qua Facebook
Danh Mục
 
Quảng Cáo
 • Liên hệ quảng cáo
 • thiết kế website doanh nghiệp
 • giò chả phú duy
 • 31 massage cao thắng