Cisco Catalyst 9400 Ordering Information

Cisco Catalyst 9400 Ordering Information

Giá Bán: 120đ

LIÊN HỆ VỚI SHOP

 
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Kiến trúc mạng kỹ thuật số Cisco catalyst 9400 ® (DNA) với quyền truy cập do phần mềm xác định (SD-Access) là cấu trúc mạng hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Cisco DNA là một kiến trúc hướng phần mềm mở và có thể mở rộng giúp tăng tốc và đơn giản hóa các hoạt động mạng doanh nghiệp của bạn. Kiến trúc có thể lập trình giải phóng nhân viên CNTT của bạn khỏi các nhiệm vụ cấu hình mạng lặp đi lặp lại tốn thời gian để họ có thể tập trung vào đổi mới thay đổi tích cực hoạt động kinh doanh của bạn. SD-Access cho phép tự động hóa dựa trên chính sách từ biên sang đám mây với các khả năng cơ bản. Bao gồm các:
  • Đơn giản hóa triển khai thiết bị
  • Quản lý thống nhất mạng có dây và không dây
  • Phân đoạn và ảo hóa mạng
  • Chính sách dựa trên nhóm
  • Phân tích dựa trên ngữ cảnh
Cisco catalyst 9400 datasheet

Power supply

There are three modes of operation supported by Cisco Catalyst 9400 power supplies. In all the modes the power
supplies can be of different wattage and type whether AC or DC.
Redundant N + N mode
The Cisco Catalyst 9400 Chassis also supports N + N redundancy with N independent input circuits and
safeguards against failure of N (+N) of the circuits as opposed to power supply unit failure.
Redundant N + 1 mode
The Cisco Catalyst 9400 Chassis also supports N + 1 redundancy with N independent input circuits and
safeguards against failure of one (+1) of the circuits as opposed to power supply unit failure.
Combined mode
In this mode the power available for the entire chassis is equal to the sum of the output power of both of the power supplies multiplied by the share ratio.
P = Power output of one power-supply unit
Total combined mode power = P + (N-1) * P *
(share ratio)

Cisco Catalyst 9400 Ordering Information

C9404R (=)

Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis

C9407R (=)

Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis

C9410R (=)

Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis

C9400-SUP-1 (=)

Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1 Module

C9400-SUP-1/2

Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1 Module

C9400-SUP-1XL (=)

Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL Module

C9400-SUP-1XL/2Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1XL Module

C9400-SUP-1XL-Y (=)

Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL-Y with 25G Module

C9400-SUP-1XL-Y/2

Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1XL-Y with 25G Module

C9400-LC-48U (=)

Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE 10/100/1000 (RJ-45)

C9400-LC-48P (=)

Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port POE+ 10/100/1000 (RJ-45)

C9400-LC-48T (=)

Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45)

C9400-LC-48UX (=)

Cisco Catalyst 9400 Series 48Port UPOE w/ 24p mGig 24p RJ-45

C9400-LC-24XS (=)

Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet (SFP+)

C9400-LC-24S (=)

Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 1 Gigabit Ethernet (SFP)

C9400-LC-48S (=)

Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 1 Gigabit Ethernet (SFP)

C9400-PWR-3200AC (=)

Cisco Catalyst 9400 Series 3200W AC Power Supply

C9400-PWR-2100AC (=)

Cisco Catalyst 9400 Series 2100W AC Power Supply

C9400-S-BLANK (=)

Cisco Catalyst 9400 Series Slot Blank Cover

C9400-PWR-BLANK (=)

Cisco Catalyst 9400 Series Power Supply Blank Cover

C9410-FAN=

Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Fan Tray

C9407-FAN=

Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Fan Tray

C9404-FAN=

Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis Fan Tray

C9410-ACC-KIT=

Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Accessory Kit

C9407-ACC-KIT=

Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Accessory Kit

C9404-ACC-KIT=

Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis Accessory Kit

C9404-RACK-19-KIT=

Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis Rack Mount

C9407-RACK-19-KIT=

Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Rack Mount

C9410-RACK-19-KIT=

Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Rack Mount

C9400-DNA-P

C9400 Cisco DNA Premier Term: Includes Term Licenses for Cisco DNA Advantage, 100 ISE Base & 100 ISE Plus Endpoints, 100 Stealthwatch Flows (including Virtual Flow Collector & Management Console). Requires separate purchase of ISE appliance/ISE VM and Cisco DNA Center appliance.

C9400-DNA-P-3Y

C9400 Cisco DNA Premier 3Y Term – Cisco DNA, 100 ISE PLS and ISE BASE, 100 SWATCH

C9400-DNA-P-5Y

C9400 Cisco DNA Premier 5Y Term – Cisco DNA, 100 ISE PLS and ISE BASE, 100 SWATCH

C9400-DNA-P-7Y

C9400 Cisco DNA Premier 7Y Term – Cisco DNA, 100 ISE PLS and ISE BASE, 100 SWATCH

C9400-DNA-P-AA

C9400 Cisco DNA Premier Add-On Term: Includes Term Licenses for 50 ISE Base & 50 ISE Plus Endpoints, 50 Stealthwatch Flows (including Virtual Flow Collector & Management Console). Requires separate purchase of ISE appliance/ISE VM and Cisco DNA Center appliance.

C9400-DNA-P-AA-3Y

C9400 Cisco DNA Premier Add-On 3Y Term - 50 ISE PLS, 50 SWATCH

C9400-DNA-P-AA-5Y

C9400 Cisco DNA Premier Add-On 5Y Term - 50 ISE PLS, 50 SWATCH

C9400-DNA-P-AA-7Y

C9400 Cisco DNA Premier Add-On 7Y Term - 50 ISE PLS, 50 SWATCH

C9400-DNA-E

Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential Term License

C9400-DNA-E-3Y

Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential 3 Year License

C9400-DNA-E-5Y

Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential 5 Year License

C9400-DNA-E-7Y

Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential 7 Year License

C9400-DNA-A

Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage Term License

C9400-DNA-A-3Y

Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage 3 Year License

C9400-DNA-A-5Y

Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage 5 Year License

C9400-DNA-A-7Y

Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage 7 Year License

C9410-SHELF-KIT=

Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Shelf Install Kit

C9407-SHELF-KIT=

Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Shelf Install Kit

C9400-LIC=

Electronic SW License for C9400 Switches

C9400-DNA-E-A

C9400 NW & Cisco DNA Essentials to NW & Cisco DNA Advantage Upgrade

C9400-DNA-E-A-3

C9400 NW & Cisco DNA Essentials and Cisco DNA Advantage Upgrade License (3Y)

C9400-DNA-E-A-5

C9400 NW & Cisco DNA Essentials and Cisco DNA Advantage Upgrade License (5Y)

C9400-DNA-E-A-7

C9400 NW & Cisco DNA Essentials and Cisco DNA Advantage Upgrade License (7Y)


Cisco ONE for Access cho phép bạn quản lý toàn bộ cấu trúc chuyển mạch của mình như một thành phần hội tụ, duy nhất. Với một hệ thống quản lý và một chính sách cho mạng có dây và không dây, nó cung cấp một cách hiệu quả để cung cấp quyền truy cập an toàn hơn. Tại đây bạn có thể xem thêm.
 
Bình Luận Qua Facebook

THÔNG TIN SHOP

 

Chú ý: CongMuaBan.vn không bán hàng trực tiếp, quý khách mua hàng xin vui lòng liên lạc với người bán.

Sản Phẩm Bán Chạy Nhất Xem Thêm